TV Provincieraad

embed
Sinds 1997 ondersteunt de provincie Oost-Vlaanderen toeristische evenementen, zoals het parktheaterfestival in Lokeren of Aalst Carnaval. Het bestaande reglement rond deze subsidies was zowel naar inhoud als naar aanvraagprocedure aan herwerking toe. Tijdens de provincieraadzitting van juni werd een vernieuwd reglement goedgekeurd.