Economie

Antwerpse haven groeit sneller dan Rotterdam en Hamburg

door Nick De Backer

De haven van Antwerpen heeft in 2015, voor het eerst in haar geschiedenis, de grens van 200 miljoen ton goederenoverslag ruim overschreden. Op 31 december eindigde de teller op 208.423.920 ton behandelde goederen. Dat is 4,7 procent meer dan het jaar voordien. Ook in de containeroverslag sneuvelt er een miljoenenrecord, met de behandeling van ruim 9,6 miljoen standaardcontainers. In vergelijking met 2014 werden er 7,5 procent meer containers overgeslagen.

Met deze groeicijfers presteert Antwerpen opmerkelijk sterker dan Rotterdam en Hamburg, de nummers 1 en 3 in Noordwest-Europa. De Antwerpse haven zag sinds begin 2015 het volume containergoederen uit onder meer Azië sterk toenemen.

Het containersegment vertoont zowel in tonnen als in aantallen een bijzonder knappe groei. Het aantal behandelde containers dikte vorig jaar aan met maar liefst 7,5 procent om te eindigen op 9.653.511. In tonnage bedroeg de groei 4,6 procent, wat 113.294.675 ton oplevert na 12 maanden.

Antwerpen is de enige haven in Noordwest-Europa die 2015 met dergelijke groeicijfers in het containersegment afsluit. Het Deurganckdok zal de verdere groei in de behandeling van containers de komende jaren moeten opvangen, maar vanaf 2020-2021 heeft Antwerpen bij gematigde groei nood aan nieuwe behandelingscapaciteit voor containers.

Het vloeibaar massagoed sloot 2015 andermaal af met mooie groeicijfers: +6,1 procent tot 66.668.371 ton. De overslag van aardoliederivaten steeg met 4 procent tot 47.904.167 ton. Ook de overslag van chemicaliën zat met +18 procent stevig in de lift. Ruwe aardolie kende vorig jaar een lichte terugval en eindigde 2015 met een overslag van 4.814.047 ton of bijna 3,5 procent minder.

Het droog massagoed ging er het voorbije jaar weer op vooruit en noteerde een groei van 2,2 procent, wat zich vertaalt in een overslag van 13.799.844 ton. De overslag van kolen vertoonde weer positieve cijfers: +11,8 procent tot 1.585.083 ton. Ook zand en grind werden in 2015 weer meer overgeslagen.

De voorbije twaalf maanden liepen er 14.417 zeeschepen de haven van Antwerpen binnen. Dat is bijna drie procent meer in vergelijking met het jaar voordien.

De Antwerpse havenarbeiders voerden tot slot in 2015 3,2 procent meer taken uit in vergelijking met het jaar voordien. Er werd het afgelopen jaar ook 22,7 procent minder werkloosheid genoteerd.