TV Provincie: Beiaardexpo in Ename

embed
Op de Provinciale Erfgoedsite van Ename loopt de tentoonstelling De klokken van abt De Loose. Een expo over de beiaardcultuur in Vlaanderen, Oudenaarde en Ename.