TV Provincie: 5de verjaardag van de goedkeuring van de Agenda 2030

embed
TV Provincie: Vlaggenactie SDG’s i.k.v. de 5de verjaardag van de 

goedkeuring van de Agenda 2030 - lokaal mondiaal beleid.